Välkommen till Be Active´s - Golden med glädje och fart

*** Grattis *** 

 Bosse & Cazper
81 p och en 2:a placering
 WT (veteranklass) på 
Goldenspecialen
 
 
Grattis