Välkommen till Be Active´s - Golden med glädje och fart

Frappe & Aqua

NU HOPPAS VI PÅ VALPAR!SE VCH LPI STARTKLASS LDI
Magic Ground Lotus Evora (Aqua)

är parad med

LPI LPII SE RALLYCH SPHII
Myramarken´s Iced Frappuccino (Frappe) 

Läs mer under "Valpar"